O Kor?uli
Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  K o n t a k t


INFORMACIJE I REZERVACIJE

Agencija Korkyra Info
Trg Kralja Tomislava 4
20260 Kor?ula
Tel./fax: +385 (0)20 711-750
Gsm.: +385 (0)91 5714355
E-mail: info@korkyra.info

Molimo popunite formular i pritisnite gumb [Po?alji]


Va?i podaci :
Ime i prezime:
Adresa i ku?ni broj:
Mjesto i po?tanski broj:
Mobilni telefon:
Fax:
E-mail:
Va?e potrebe:
Naziv ku?e:
Broj apartmana:
Napomena:
 

Napomena: Obavezno ispuniti polja: Naziv ku?e i Broj apartmana

Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.
There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.