O Kor?uli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r ? u l i


Kor?ula          Grad Kor?ula je turisti?ko, gospodarsko i kulturno sredi?te istoimenog otoka. Jedan je od najbolje o?uvanih srednjovjekovnih gradova Sredozemlja. Smje?ten na najkomunikativnijoj to?ki otoka, na crti trgova?kih morskih putova, oduvijek je privla?io putnike i naseljenike. Anti?ki pisci spominju ga kao kameni grad Korkyra Melaina koji su osnovali gr?ki kolonisti iz maloazijskog grada Knidosa. Nakon Grka, Ilira i Rimljana, u IX. stolje?u u Kor?ulu dolaze Hrvati, koji su danas ostali jedino pu?anstvo grada i otoka. 1214. godine usvojen je Kor?ulanski statut, jedan od najstarijih pravnih spisa u ovom dijelu Europe.

         U istom stolje?u rodio se u Kor?uli ?uveni svjetski putnik i istra?iva?, Marko Polo, a u Kor?uli jo? postoji njegova rodna ku?a. Kor?ulani su bili i ostali poznati pomorci, brodograditelji, graditelji, klesari i umjetnici. Uz ostatke romani?kog stila, u kor?ulanskoj arhitekturi dominira gotika i renesansa, kojima je zavr?ena gradnja, zidinama i kulama opasanoga, grada.

         U Kor?uli turist ima priliku posjetiti, izme?u vrijednih spomenika i institucija, Gradski muzej, Opatsku riznicu, Zbirku ikona, slikarske galerije i stare crkve u kojima se ?uvaju umjetnine od neprocjenjive vrijednosti, Leonarda da Vincia do Jacoppoa Tintoretta.

         Uz bogati kulturni sadr?aj, otok Kor?ula pravo je otkri?e za ljubitelje sporta i aktivnog odmora. Priroda je Kor?ulu obdarila ?istim i kristalno bistrim morem tako da mo?ete u?ivati u plivanju oko ure?enih pla?a i sa?uvanih uvala, ronjenju u podvodnom svijetu uzbudljive flore i faune, jedrenju na dasci niz i uz na daleko poznati maestral (sjeverozapadnjak)

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!

Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.