O Kor?uli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r ? u l i    >>  m j e s t a


Lumbarda LUMBARDA

          Lumbarda, jedno od najljep?ih mjesta na otoku Kor?uli ima sve bez ?ega ne mo?e ni tijelo ni du?a: ?iste pje??ane pla?e, sigurnu marinu za nauti?are, udobne hotele i male pansione, povr?e i vo?e niklo na nezaga?enoj zemlji, ribu ulovljenu u ?istom moru, vrhonsko vino "grk", poput sunca preto?enog u kristal, zelene vinograde na plavoj pozadini neba, oto?i?e sa skrivenim uvalama za sun?anje i kupanje i jo? mnogo toga.. Op?irnije...


?rnovo ?RNOVO

          ?rnovo je idealno mjesto za ljude ?eljne biblijskog mira i misti?ne ljepote. Ti?ina koja se ?uje, stoljetni ?empresi, terasasti vinogradi, iz kamena izrasle ku?e, zvonici ?rnovkih crkava, maslinici, poljske ku?ice, djevi?anske uvale - ?rnovska Banja, Orlandu?a, Gostinjsa Vala, Rasohatica, Pavja Luka. U ovim uvalama vrijedni ?rnovski vinogradi nude udoban smje?taj u modernim apartmanima. Op?irnije...

Ra?i??e RA?I??E

         Ra?i??e je mjesto u lijepoj uvali na ulazu iz Kor?ulanskog u Pelje?ki kanal. Prema mornarskoj legendi, nekada se ona zvala "Luka spasa" jer je pru?ala uto?i?te jedrenjacima za olujna vremena. Danas su Ra?i??ani poznati pomorci, a njihovi gosti mogu na?i mir i udobni smje?taj u malom hotelu i privatnim ku?ama. Op?irnije...

Pupnat PUPNAT

         Ako volite odnjegovana vrhunska vina, ako ste izbirljivi degustator i rafinirani ljubitelj dobre kapljice, osjetit ?ete neodoljivu ?elju krenuti prema unutra?njosti otoka. Pupnat je jedno od najstarijih naselja na Kor?uli gdje je postojala naseobina jo? u ilirsko doba. Iz njega se manjom turisti?kom cestom dolazi do pupnatske luke, nesumljivo najljep?e uvale na otoku. Op?irnije...
?ara ?ARA

         Iznad ?arskog polja, poznatog po uzgajanju ?uvenog bijelog vina "po?ip" smjestila se ?ara. U ?arskoj uvali Zavalatici, u koju se dolazi odvojnim putem, mogu se dobiti udoban smje?taj i riblji sprecijaliteti u modernim apartmanima i restoranima, te pogledati povjesnu jakost te male, a nadasve velike uvale. Op?irnije...Smokvica SMOKVICA

         Smokvica je smje?tena na bre?uljku iznad iznad prostranog smokvi?kog polja, u kojemu se uzgaja vinova loza "po?ip" iz iz koje se u obli?njom podrumu proizvodi ?uveno vino pod istim nazivom. Srednjovjekovno graditeljstvo bilo je vrlo razvijeno u ovom bogatom kraju, a dana?nja ?upna crkva izgra?ena je 1920 godine u neoromani?kom stilu. Op?irnije...Blato BLATO

         Blato je smje?teno usred zapadnog dijela otoka poput amfiteatra na sedam bre?uljaka. Prekrasna aleja lipa djeli ga na na dva dijela i ujedno pru?a osvje?avaju?u hladovinu u ljetnim vru?inama. U Blatu se njeguje vrlo stari izvorni folklor, danas oblikovan u vite?koj igri Kumpanjija, koji vu?e svoje podrijetlo od najstarijih vremena iz prapovijesti. Prirodne uvale Blata, Pri?ba i Gr??ica, pru?aju izuzetan ugo?aj za odmor u luksuznim privatnim ku?ama, vilama i apartmanima. Op?irnije...

Vela Luka VELA LUKA

         Vela Luka je izgra?ena u dnu velikog zaljeva, prirodno zatvorenog ?umovitim otokom O?jakom. Poznata je po izvornom dalmatinskom melosu u izvedbi pjeva?kih klapa, po nedirnutoj iskonskoj prirodi, po bogatoj prapovijesti i dr. Ljubiteljima ribljih specijaliteta i opojnih kor?ulanskih vina, te kupanja u bistrom moru i sun?anja na raznolikim pla?ama savjetujemo da do?u u Velu Luku, izaberu smje?taj u jednom od brojnih vila i apartmana te provedu nezaboravno ljeto. Op?irnije...


Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.
There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.